ขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์

บ้านทำเว็บ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์โดยยึดหลักการมาตรฐานของ W3C ซึ่งเป็นมาตรฐานของการทำเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ ใช้วิธีการเขียนโค๊ดที่ทันสมัย รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และรองรับ SEO ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ให้โดนใจ GOOGLE
ทําเว็บบริษัท
ทําเว็บบริษัท

ลูกค้าแจ้ง”ความต้องการ”เบื้องต้น

ทําเว็บบริษัท

บ้านทำเว็บเสนอ”ไอเดีย” และจัดส่งใบเสนอราคา

ทําเว็บบริษัท

เมื่อลูกค้า “ตกลง” ทำเว็บไซต์ มัดจำงวดแรก 50% ของเงินทั้งหมด

ทําเว็บบริษัท

ลูกค้า “รวบรวมข้อมูลทั้งข้อความ และรูปภาพ” แยกเป็นโฟลเดอร์แต่ละเมนู

ทําเว็บบริษัท

ส่งข้อมูลให้บ้านทำเว็บ ผ่านทางอีเมลล์ หรือ ผ่านทางไลน์

ทําเว็บบริษัท

ลูกค้าจะได้ดูเว็บไซต์ “หน้าแรก” ภายใน 7-14 วันทำการ

ทําเว็บบริษัท

แก้ไขเว็บไซต์ ตามที่ลูกค้ามีการแจ้งแก้ไข เมื่อหน้าแรกเป็นที่พอใจแล้ว ลูกค้าทำการ ยืนยันหน้าแรก

ทําเว็บบริษัท

จัดทำระบบหลังร้านพร้อมทั้งลงข้อมูลหน้าอื่นๆ จนครบ และตรวจสอบความเรียบร้อย

ทําเว็บบริษัท

ลูกค้า “ตรวจสอบความเรียบร้อย” ของงานอีกครั้ง

ทําเว็บบริษัท

กรณีที่ไม่มีการ “แก้ไข” แล้ว ให้ลูกค้าชำระเงินครบ 100%

ทําเว็บบริษัท

อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์จริง (Server) เพื่อให้ออนไลน์

ทําเว็บบริษัท

สุดท้าย เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ ควรเริ่มต้นโปรโมทเว็บไซต์ต่อไป