1 หน้าแรก

 

 

 

 

2 หน้าบริการ - เปลี่ยนข้อความและรูปได้เอง

 

 

 

 

3 หน้าเกี่ยวกับเรา - เปลี่ยนข้อความและรูปได้เอง

 

 

 

 

4 หน้าฝากขาย - เปลี่ยนข้อความและรูปได้เอง

 

 

 

 

5 อยากซื้อ - เปลี่ยนข้อความและรูปได้เอง

 

 

 

 

6 ติดต่อเรา

 

 

 

 

7 สาระน่ารู้ - เพิ่มข้อมูลได้เองที่หลังร้าน

 

 

 

 

 

8 พากินพาเที่ยว - เพิ่มข้อมูลได้เองที่หลังร้าน

 

 

 

 

9 รายการประเภททรัพย์สิน - ตัวอย่าง ใช้ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด

 

 

 

 

10 หน้าผลลัพท์การค้นหาบ้าน ตัวอย่างใช้โซนบ้านสวน

 

 

 

 

11 รายละเอียดทรัพย์ ส่วนของรายละเอียดลูกค้าต้องพิมพ์ใส่ word จัดตารางและ วางลงในเนื้อหา