รับทําเว็บไซต์ชลบุรี , บริการรับทําเว็บไซต์ราคาถูก
เว็บไซต์ปลอดภัยด้วยระบบ SSL (HTTPS) ทำไมต้องบ้านทำเว็บ ฟีเจอร์เด่น

รับทำเว็บบริษัท

     

Web design process

ขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2ลูกค้าแจ้ง”ความต้องการ”เบื้องต้น

%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b0บ้านทำเว็บเสนอ”ไอเดีย” และจัดส่งใบเสนอราคา

%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%adเมื่อลูกค้า “ตกลง” ทำเว็บไซต์ มัดจำงวดแรก 50% ของเงินทั้งหมด

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2ลูกค้า “รวบรวมข้อมูลทั้งข้อความ และรูปภาพ” แยกเป็นโฟลเดอร์แต่ละเมนู

%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2

ส่งข้อมูลให้บ้านทำเว็บ ผ่านทางอีเมลล์ หรือ ผ่านทางไลน์

%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88

ลูกค้าจะได้ดูเว็บไซต์ “หน้าแรก” ภายใน 7-14 วันทำการ

%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%87

แก้ไขเว็บไซต์ ตามที่ลูกค้ามีการแจ้งแก้ไข เมื่อหน้าแรกเป็นที่พอใจแล้ว ลูกค้าทำการ ยืนยันหน้าแรก

%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad

จัดทำระบบหลังร้านพร้อมทั้งลงข้อมูลหน้าอื่นๆ จนครบ และตรวจสอบความเรียบร้อย

%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b0ลูกค้า “ตรวจสอบความเรียบร้อย” ของงานอีกครั้ง

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2กรณีที่ไม่มีการ “แก้ไข” แล้ว ให้ลูกค้าชำระเงินครบ 100%

%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์จริง (Server) เพื่อให้ออนไลน์

%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88

สุดท้าย เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ ควรเริ่มต้นโปรโมทเว็บไซต์ต่อไป