รับทําเว็บไซต์ชลบุรี , บริการรับทําเว็บไซต์ราคาถูก
เว็บไซต์ปลอดภัยด้วยระบบ SSL (HTTPS) ทำไมต้องบ้านทำเว็บ ฟีเจอร์เด่น

รับทำเว็บบริษัท

     

เคล็ดลับการทำการค้า

business

เพิ่มเติมความรู้ ผู้เป็นเถ้าแก่ควรอบรมสั่งสอนลูกจ้างด้วยเองประสบการณ์ที่คุณผ่านมาหลักความคิดการเรียนถูก เรียนผิดที่คุณได้เก็บเกี่ยวมันเป็นบทเรียนบทอันทรงคุณค่าที่คุณสามารถนำมาแนะนำเพื่อชี้ทาง

สนับสนุนสร้างคน หากทำธุรกิจการค้าที่มิได้ใช้คนเพียงสองสามคนเท่านั้นคุณก็จะต้องยอมเสียเงินทองสนับสนุนค้ำจุน คนที่มีความสามารถจริง มีความซื่อสัตย์จริง และมีความรักในองค์กรหรือกิจการนั้นๆ

คนดี ดีกว่าคนเก่ง เป็นเถ้าแก่ดูแลบริหารคนมากมายนั้นจำเป็นจะต้องยึดคนดีเอาไว้

ถือเคล็ดคนโบราณ การศึกษาแนวทางอันเป็นแบบอย่างที่ดีนั้นย่อมจะทำให้คุญได้ข้อคิดและแง่มุมต่างๆ อย่างเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นแน่นอน

ไม่ค้างชำระ ทำธุรกิจการค้าใหม่ๆ จำเป็นต้องใช้เงินสดสร้างภาพพจน์และเครดิตของตนให้น่าเชื่อถือจงพึง ระลึกไว้เสมอว่าเงินสดนั้นซื้อทุกอย่างได้

วางแผนงบประมาณ อย่าทุ่มเงินทั้งหมดลงไปหรืออย่าคิดแต่ว่ามีเงินหนาสามารถที่จะเบิกควักจ่ายได้เรื่อยๆ เพื่อการ ลงทุนแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการใคร่ครวญให้ละเอียดรอบคอบ

คะเนความเสี่ยง เมื่อทำการค้าใดแล้วเห็นว่าช่างค้าขายได้ง่ายกำไรสูงสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดขึ้นมาทันทีคือ ของที่กำไร มากย่อมมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วย

ใส่ใจถิ่นที่ตั้ง เมื่อทำการค้าต้องรุ้จักใส่ใจสภาพแวดล้อมของตนพึงจำไว้ว่าเมื่อแม่น้ำเต็มปริ่มอย่างสมบูรณ์บ่อน้ำ น้อยๆก็ย่อมพลอยเต็มปริ่มไปด้วยไม่มีวันแห้งขอดอย่างแน่นอน

สุขุมเยือกเย็น การใจร้อนเร่งเร้าแต่อยากจะเก็บเกี่ยวผลกำไรให้ได้รวดเร็วทันใจเกินสถาการณ์ที่เป็นไปได้นั้นมีแต่ จะยิ่งทำให้ธุรกิจติดขัดหรือล้มเหลวลง

ประมาณทุนรู้กำไร รู้จักประมาณตนอย่างเหมาะสมยอมรับในผลกำไรที่ตนได้ตามกำลังความสามารถอย่าเปรียบเทียบ การค้าของคนอื่นจนเกิดการอิจฉาริษยาอย่างไม่ถูกไม่ควร

ยังต้องอดทนเสมอ การทำการค้าจึงต้องท่องคำว่า “อดทน” ไว้ในใจให้ได้มากที่สุดอย่าพึ่งท้อแท้แก่โชคชะตาโดยง่าย

มองการณ์ไกล การค้าจะต้องรู้จักมองเห็นการณ์ไกลไปล่วงหน้าให้ได้อย่างน้อยที่สุดอีกสามวันข้างหน้าเพราะคน ที่สามารถหยั่งรู้เหตุการณ์ในอีกสามวันข้างหน้าได้ก็สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวประสพความสำเร็จ และร่ำรวย

สมควรใส่ใจคู่แข่งทางการค้า มิว่าคุณจะทำกิจการใดๆก็สมควรที่จะต้องหมั่นไปแวะดูความเป็นไปของพ่อค้าอื่นๆที่ทำการค้า แบบเดียวกับคุณบ้าง เพื่อที่จะได้ดูความพัฒนาก้าวหน้าของคนอื่น

พ่อค้า-นักธุรกิจ นักธุรกิจนั้นรู้จักวิธีกาารบริหารและการจัดการต่างๆในขณะที่พ่อค้านั้นรู้จักวิธีที่จะทำกำไร แต่ ทว่าถ้าคุณสามารถเป็นทั้งนักธุรกิจและพ่อค้าในตัวคนเดียวกันได้คุณก็ย่อมจะประสพความสำเร็จอย่าง งดงามและรวดเร็วแน่นอน

อย่าเร่งขณะลูกจ้างกิน เมื่อเป็นเถ้าแก่ทำการค้าสมควรที่จะดูแลลูกจ้างให้เหมาะสมตามกาลเทศะ

เปิดเผยจริงใจ วิธีการออกตัวอย่างจริงใจซื่อตรงและไม่ทำร้ายตัวเองนั้นคือการกล่าวออกไปว่า “ผลส้มเข่งนี้ไม่ หวานจัดนักแต่ก็มีรสชาติอร่อย ยิ่งถ้านำไปคั้นรับประทานก็ยิ่งมีรสสดมาก”เช่นนี้

มีเคล็ดวิธีหลากหลาย การที่คุณจะค้นพบเคล็ดวิธีในการทำกาารค้าชนิดนั้นๆได้ก็จะต้องอยู่ที่ว่าคุณมีความเอาใจใส่และ ศึกษาในวิถีแห่งการค้าขายของตนเองอย่างมากมายลึกซึ้งเพียงใด

ตั้งราคาชาญฉลาด การตั้งราคาสินค้านั้นจำเป็นต้องมีการไตร่ตรองและหารือกันให้ลึกซึ้งที่สุด

รู้โอกาสทำกำไร การศึกษาถึงเรื่องราคา ทำเล และความต้องการผู้ซื้อเป็นสิ่งสำคัญที่ควรศึกษาและวางแผนให้ละเอียด ชัดเจนเสียก่อนจะเริ่มทำการค้า

ไม่โฆษณาตลอดเวลา การค้าจะคล่องแคล่วและลื่นไหลได้ก็อยู่ที่ความเป็นตัวเองอย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

รับเงินสดก่อน อย่าลืมว่าการทำการค้านั้นเงินสดและปริมาณการขายที่ได้มากย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรจะปฏิเสธ

ไม่จับเสือมือเปล่า อย่าพยายามทำการค้าในแบบที่สามารถหาเงินได้ด้วยมือเปล่าจงยึดถือภาษิตของพ่อค้าค้าจีน ถ้าคิดอยากจะได้ปลาก็ไม่ควรจะกระโจนลงน้ำไปด้วยมือเปล่า

เงินเล็กก็ต้องคำนับ จงหยิบปลาตัวน้อยลงใส่ในถังเสียก่อน มิใช่ปล่อยปลาน้อยไปเพียงเพราะเห็นปลาใหญ่ๆกระโดดล่อ ตาอยู่ข้างหน้าใครจะรู้ว่าปลาใหญ่อาจจะไม่มากมากินเหยื่อก็ได

วางมือเมื่อสมควร ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการที่สามารถวางมือและผันตัวเองมาคอยบริหารกิจการแล้วสิ่งที่คุณควรจะ กระทำทุกๆช่วงถึงเที่ยงการวางแผนการค้าและการตลาด

เมื่อสามี-ภรรยาร่วมกันค้าขาย สมควรจะยึดมั่นปฏิบัติกกบางอย่างและรักษากฏนั่นให้มั่นเพื่อเป็นการให้เกียรติกันและกัน

เป็นเถ้าแก่ต้องขยัน คุณต้องการให้ลูกจ้างช่ววยกิจการค้าของคุณในรูปแบบใดคุณก็ต้องเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกจ้าง ให้ดีที่สุดในรูปแบบที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรงเวลา

หุ้นส่วนต้องสามัคคี คุณทำการค้ากับพี่น้อง หรือเพื่อนฝูงต้องยึดถือความปรองดองไว้ให้แนบแน่นและลึ้กซึ้งที่สุด

พี่น้องก็ต้องจดบัญชี หากมีการกู้ยืมทรัพย์สินของกิจการส่วนตัวถึงอย่างไรควรมีการจดบัญชีทำไว้ให้เป็นระเบียบ

สามัคคีปรองดอง ความสมัครสมานในทุกกิจการ ระหว่างหุ้นส่วนผู้เป็นเจ้าของกิจการระหว่างตัวลูกจ้างทั้ง หมดทั้งมวลหากมีความปรองดอง รักใคร่กลมเกลียว กิจการย่อมเจริญฯรุ่งโรจน์ได้อย่างชัดเจนในแต่ละปี

อย่ากดขี่ลูกจ้าง การทำกิจการให้รุ่งเรืองเติบใหญ่ จะต้องตัดคำว่าเอารัดเอาเปรียบโดยสิ้นเชิง

สังสรรค์สมาคม การทำธุรกิจการค้านั้นแน่นอนว่าพ่อค้าย่อมสมควรจะสังสรรค์ร่วมสโมสรกับพ่อค้าด้วยกัน แม้จะแข่งขันในทางการค้า

อย่าเหนียวหนี้ อย่าพยายามเห็นแก่ได้รวบเงินก้อนเดียวนั้นไว้สำหรับหมุนเวียน แต่เพียงอย่างเดียว

ทุนน้อยก็ค้าขายได้ อย่ามัวรอคอยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ค่าเมื่อคิดจะทำก็จงทำเลย

ปรับปรุงเสมอ อย่าคิดแต่ว่าสินค้าของคุณนั้นดีที่สุดคุณจะต้องมั่นตรวจสอบถึงความรู้สึกและความของ บรรดาลูกค้าอยู่ตลอดเวลา

อย่าตื้อจนเกินควร จริงใจต่อลูกค้าเสมออย่าโน้มน้าวแต่จะขายสินค้าเพียงเพราะต้องการเงิน *รักษาชื่อเสียง จงอย่าทำการค้าที่แม้แต่ยามนอนยังสะดุ้งผวาเพราะมีคนมาแอบขว้างปาบ้าน

กล้าใช้เงินทุน อย่าพยายามเสี่ยงที่จะใช้ปลาตัวน้อยๆเกี่ยวกับเบ็ดเพื่อหวังไปตกปลาตัวใหญ่ๆ

สูตรลับต้องหวง ถ้าคุณค้าขายอาหารก็จงถนอมและรักษาสูตรลับในการปรุงเพื่อให้เป็นความขลัง และเพื่อ ให้เป็นสิ่งมีคุณค่าที่ตัวลูกค้าเองก็จะภูมิใจเมื่อได้มารับประทานอาหารของคุณ

ผิดเป็นครู จงจำความล้มเหลวและข้อบกพร่องทั้งหมดทั้งปวงที่ได้เคยประสบในการค้าไว้ให้มั่น จงอย่าลืมความผิดพลาดในอดีตที่เคยผ่านมา
แหล่งข้อมูล : http://www.businessthailand.org

0 Comments

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*