บริหารร้านอย่างไรในยุคโลกาภิวัตน์

ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร                 การบริหารคือการหาทางทำงานให้สำเร็จ การทำงานให้สำเร็จได้นั้น มีวิธีการอยู่มากมายหลายวิธีที่ผู้บร...

Continue reading

ไม่มีหมวดหมู่

ย่อขนาดภาพเว็บไซต์ให้เล็กลงแต่คุณภาพเหมือนเดิม เว็บเบาโหลดเร็วขึ้น

สวัสดีค่ะ สำหรับคนที่ทำเว็บไซต์หรือคนที่ต้องลงข้อมูลอัพเดทเว็บไซต์นั้นจะต้องมีภาพประกอบเว็บไซต์ เพื่อให้น่าสนใจและสวยงามมากยิ่งขึ้น แต...

Continue reading

ไม่มีหมวดหมู่

สถานะ โดเมนเนม / Status ต่างๆ ของ Domain Name

ปัจจุบันมีโค้ดสถานะโดเมนเนม มีอยู่ด้วยกัน 6 สถานะ ค่ะ โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ ACTIVE สถานะปกติของโดเมนเนม ซึ่งสามารถนำโดเมนเนมดังกล...

Continue reading

ไม่มีหมวดหมู่

ความสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

ภาพลักษณ์ที่ดีมีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์การ  ไม่ว่าองค์การนั้นจะเป็นธุรกิจหรือองค์การไม่แสวงหากำไรก็ตาม ทุกวันนี้การแข่งขันที่ม...

Continue reading

ไม่มีหมวดหมู่

แผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด

แผนการตลาด แผนการตลาด (Marketing plan) เป็นเอกสารที่อธิบายถึงการวิเคราะห์ สถานการณ์ กลยุทธ์การตลาดและโปรแกรมการตลาด หรือหมายถึง เค...

Continue reading

ภาพประกอบสื่อถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้าความต้องการลูกค้า
ไม่มีหมวดหมู่

ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  มีทั้งหมด 8 ขั้นตอน คือ 1. การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. การคัดเลือกความคิด 3. การทดสอบความคิด 4. การวาง...

Continue reading

ไม่มีหมวดหมู่

5 ขั้นตอนทำยอดขายพุ่งด้วยโซเชียลมีเดีย

ปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้ามากขึ้น ดังนั้น 5 ขั้นตอนนี้ จะเป็นวิธีช่วยทำให้ยอดขายพุ่งด้วยโซเชียลมีเดีย 1. ...

Continue reading

ไม่มีหมวดหมู่

Responsive คืออะไร? ทำไมต้อง Responsive

Responsive Web Design คือ การออกแบบ Web Page ให้แสดงผลออกมาให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจออุปกรณ์ซึ่งปัจจุบันมีขนาดที่แตกต่าง กันออกไปเช่น คอมพ...

Continue reading