บทความน่าสนใจ

Visits stats คืออะไร?? พร้อมคำอธิบาย ความหมาย ข้อมูล สถิติ

Summary (ภาพรวม)

ผลสรุปของข้อมูลสถิติเว็บไซต์ รายงานภาพรวมสถิติ ทำการแสดงข้อมูลสถิติ อย่างง่าย แบบวนรอบ 7 วัน ให้ผู้เยี่ยมชมข้อมูลสถิติ สามารถเข้าใจในข้อมูลสถิติภาพรวมของเว็บไซต์ ที่ติดวัดผลข้อมูลได้มีประสิทธิภาพ

Visitors (สถิติ ผู้เยี่ยมชม)

Pageview คือ
สถิติ จำนวนการแสดงหน้าเว็บไซต์ หรือ จำนวนการเปิดรับชมหน้าเว็บเพ็จ (จำนวนนับ Counter สถิติ)
เช่น มีการเปิดรับชม 100 ครั้งต่อวัน (ถ้า 1 เดือนมี 30 วัน) ฉนั้น ตลอด 1 เดือน จะมีสถิติการเปิดรับชมเท่ากับ 3000 ครั้ง
กล่าวคือ ผลรวมสถิติ รายชั่วโมง = 1 วัน / ผลรวมสถิติ รายวัน = รายเดือน / ผลรวมสถิติ รายเดือน = รายปี
ข้อมูลสถิติ รายชั่วโมง รายวัน รายเดือน รายปี
Pageview / nR คือ
สถิติ จำนวนการแสดงหน้าเว็บไซต์ หรือ จำนวนการเปิดรับชมหน้าเว็บเพ็จ ต่างจาก Pageview ปกติ คือ ไม่นับการเรียกเพ็จเดิมซ้ำๆ หรือ ทำการ refresh หน้าเพ็จเดิมซ้ำ หรือ ทำการนับก็ต่อเมื่อ หน้าเว็บเพ็จนั้นถูกเปลี่ยนเป็นหน้าอื่น และมีรูปแบบการรวมผลสถิติ เช่นเดียวกับ Pageview
Visitors คือ
สถิติจำนวนนับ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (นับจาก Session โดยไม่สนใจ IP ที่ซ้ำกัน) เป็นการนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตามช่วงเวลา (รายชั่วโมง รายวัน รายเดือน รายปี) เช่น จำนวนผู้ชมทั้งหมด ใน 1 ชม. หรือ จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมดใน 1 วัน
ฉนั้น ผลรวมจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ใน 1 วันจะไม่เท่ากับ ผลรวมจำนวนผู้ชมของรายชั่วโมงของวันนั้น
โดย Session จะถูกประกาศที่เบราเซอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทั้งนี้ Session จะมีอายุ 365 วัน
New vis. หรือ New visitors หรือ New Visit คือ
สถิติจำนวนนับ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ของคนหนึ่งๆ เป็นคนใหม่ ที่เข้ามายังเว็่บไซต์เป็นครั้งแรก ตามแต่ละช่วงเวลา
เช่น นาย a เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นครั้งแรกของ วันที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น.
นับเป็น +1 New vis. ของแต่ละช่วงเวลา (+1 ชั่วโมงที่ 13 / +1 วันที่ 10 / +1 เดือนมกราคม / +1 ปี 2554 )
เมื่อ นาย a กลับเข้ามาเว็บไซต์อีกครั้ง ในเวลา 13.30 น. จะถูกนับเป็น +1 Return vis ชั่วโมงที่ 13. แทน
เมื่อ นาย a กลับเข้ามาเว็บไซต์อีกครั้ง ในเวลา 14.00 น. นับเป็น 1 New vis. สำหรับ ชั่วโมงที่ 14
Return vis. หรือ Return visitors หรือ Return Visit คือ
สถิติจำนวนนับ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และกลับเข้ามาเยี่ยมชมอีกครั้ง ในแต่ละช่วงเวลา
เช่น นาย a เปิดชมเว็บไซต์ไปเมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น. และย้อนกลับมาเข้าอีกครั้งในเวลา 13.15 น.
นับเป็น +1 Return vis. ของแต่ละช่วงเวลา (+1 ชั่วโมงที่ 13 / +1 วันที่ 10 / +1 เดือนมกราคม / +1 ปี 2554 )
กล่าวคือ สถิติวัดผล จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ที่ย้อนกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้อีกครั้ง
Unique IPs หรือ UIPs หรือ Unique Visitors คือ
สถิติจำนวนนับ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ที่นับจาก IP Address ที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละช่วงเวลา การคำนวนเช่นเดียวกับ Visitors
แต่ Unique IPs ค่าการนับจะต่างกับ Visitors เนื่องจาก หลายๆ คอมพิวเตอร์ผู้ใช้ อาจใช้ IP ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพียง IP เดียว เช่น อินเตอร์เน็ตตามสถานศึกษา หน่วยงาน หอพัก โรงแรม เป็นต้น
New Unique IPs หรือ New UIPs หรือ New Unique Visitors คือ
สถิติจำนวนนับ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ของคนหนึ่งๆ เป็นคนใหม่ ที่เข้ามายังเว็่บไซต์เป็นครั้งแรก ที่นับจาก IP Address ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละช่วงเวลา การคำนวนเช่นเดียวกับ New vis.
Return Unique IPs หรือ Return UIPs หรือ Return Unique Visitors คือ
สถิติจำนวนนับ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และกลับเข้ามาเยี่ยมชมอีกครั้ง นับจาก IP Address ที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละช่วงเวลา การคำนวนเช่นเดียวกับ Return visitors
System (ระบบ ของผู้เยี่ยมชม)
การเก็บข้อมูลสถิติ ประมวลผลข้อมูล และโปรแกรมผู้ใช้ ในการเข้าชมเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลระบบปฏิบัติการ (OS หรือ Operating system) / Browser (เว็บเบราว์เซอร์) / Screen (ขนาดหน้าจอ) Language (ภาษา) / Java (สคริป) / Flash (แฟรช) ทำให้เจ้าของเว็บไซต์ สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราห์ และวางรูปแบบ แนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อตอบโจทย์ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การประมวลผลสถิติ ทำการรายงานข้อมูลสถิติ รวมทั้งหมด และ ประเภทสถิติ รายวันเพื่อให้ผู้ใช้บริการ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Geolocation (แหล่งที่มา)
การเก็บข้อมูลสถิติ ข้อมูล เขตพื้นที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้แก่ ภูมิภาค(Zone) ประเทศ(Country) เขตหรือจังหวัด(City/Province) เป็นการประมวลผลแสดงข้อมูลสถิติ แหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ถูกประมวลผลโดย IP Address ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งมีความแม่นยำกว่า 95% ทั้งนี้ข้อมูลส่วนนี้สามารถนำไปวิเคราห์แผน การดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี (สถิติส่วนนี้ถูกเก็บประมวลผลเป็นแบบ รายวัน และ สถิติทั้งหมด)
Internet/ISP (อินเตอร์เน็ต)
การเก็บข้อมูลสถิติ ข้อมูล ชนิดของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือ ISP ได้แก่ เป็นการประมวลผลแสดงข้อมูลสถิติ ของชนิดอินเตอร์เน็ตที่ผู้ใช้เลือกใช้ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถเลือกโครงข่าย ในการเชื่อมโยงเว็บไซต์ เข้าถึงผู้ชมเว็บได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากหากเว็บไซต์ อยู่บนโครงข่ายหลักเดียวกับ ISP ที่ผู้ใช้ ใช้จำนวนมากย่อมส่งผลให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ติดสถิติได้ดียิ่งขึ้น (สถิติส่วนนี้ถูกเก็บประมวลผลเป็นแบบ รายวัน และ สถิติทั้งหมด)
Search Engine (การค้นหา)
ข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับการถูกสืบค้นมายังเว็บไซต์ของท่าน ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นการประมวลผลแสดงข้อมูลสถิติ ที่มีประสิทธิภาพสูง ในการแสดงข้อมูล คำสืบค้น หรือ Keyword ของ Search Engine ต่างๆ ที่ทำการสืบค้นมายังเว็บไซต์ของท่าน โดยรายงาน คำที่ถูกใช้สืบค้น / ลำดับเว็บไซต์ของท่าน ที่ถูกค้นพบบน Search engine / ระยะเวลาล่าสุด / ความนิยมในการใช้สิบค้น และเจอเว็บของท่าน / รวมถึงแสดงหน้าเพ็จเว็บไซต์ของท่านที่ถูกสืบค้นเจอด้วยคำนั้นๆ (ข้อมูลส่วนนี้เป็นสถิติรายวัน ย้อนหลัง 7 วัน)
Pages popularity (เพ็จที่นิยม)
ข้อมูลสถิติ ความนิยมของหน้าเว็บเพ็จ ที่มีผู้เยี่ยมชมเปิดเข้าชมมากที่สุด ข้อมูล Pageview หรือจำนวนครั้งที่ถูกเปิดแสดง / ข้อมูล Entries หรือ ผู้เข้าชมที่เปิดเป็นครั้งแรก / Last หรือ เวลาล่าสุดที่ถูกเปิดแสดง แสดงข้อมูลสถิติรายวัน ย้อนหลัง 7 วัน ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์ หรือผู้ชมสถิติ สามารถวิเคราห์ ให้ความสำคัญกับหน้าเว็บเพ็จนั้นเป็นอย่างดี
Click incoming link (ลิงค์เข้า) (Referrer)
ข้อมูลสถิติ ข้อมูลเว็บไซต์ และลิงค์ ที่ถูกเชื่อมโยงเข้ามายังเว็บไซต์ของท่าน หรือ (Referrer อ้างอิง) ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์ สามารถทราบข้อมูลว่าเว็บไซต์ใด หน้าเว็บเพ็จใด ที่ทำการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของท่านมากที่สุด และเชื่อมโยงมายังหน้าเพ็จใดในเว็บไซต์ของท่าน พร้อมให้ข้อมูลจำนวนการถูกคลิกเข้าถึง ( แสดงข้อมูลสถิติรายวัน ย้อนหลัง 7 วัน ) ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์ สามารถปรับปรุง และรักษาเพ็จที่ถูกเชื่อมโยงนั้นไว้ได้
Click exit link (ลิงค์ออก)
ข้อมูลสถิติ ข้อมูลเว็บไซต์ และลิงค์ ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ทำการคลิกลิงค์ ภายนอกไปยังเว็บไซต์อื่น ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์ สามารถทราบข้อมูลเพ็จใดในเว็บไซต์ ที่มีลิงค์ ซึ่งผู้เยี่ยมชมทำการคลิก ไปยังเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ ได้
Click Area (พื้นที่คลิก)
ข้อมูลสถิติ แสดงลิงค์ จุดเชื่อมโยงต่างๆ ของหน้าเว็บไซต์ ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์ สามารถทราบข้อมูลว่าเว็บไซต์ของท่าน มีจุดลิงค์ บริเวณโซนใดของเว็บเพ็จ ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้ความสนใจ คลิก หรือ เยี่ยม เป็นพิเศษ ซึ่งสามารถทำให้เจ้าของเว็บไซต์ สามารถนำมาวิเคราะห์ทำแผนการตลาดได้อย่างดี

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา: http://www.thstats.com/module_docs/

 

ทำเว็บบริษัทกับบ้านทำเว็บ ฟรีตัวเก็บสถิติเพื่อวิเคราะห์ทุกเว็บนะจ๊ะ

Hotline : 0892455870
Line ID : @msk1629f
E-mail : [email protected], [email protected]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *